Marti Pellow

Marti Pellow

Pellow Talk 2023

Archebwch Nawr

‘Da chi erioed wedi ‘ngweld i fel hyn o’r blaen, ‘rioed wedi bod mor agos â hyn. ‘Dwi’n eich gwahodd chi i dreulio noson yn fy nghwmni - meddyliwch amdano fel dod i ‘nghartref am noson o straeon a chaneuon.

Mae Pellow Talk yn gyfle i gael gwybod popeth amdana’ i, nid dim ond fel canwr a chyfansoddwr gyda Wet Wet Wet, ond fel bachgen ac fel dyn. Mae’n gyfle i ddeall DNA'r caneuon ‘da ni wedi gwrando arnyn nhw a’u caru dros y blynyddoedd.  Bydd y noson wedi’i lapio mewn miwsig, o ganeuon ‘da chi’n eu hadnabod yn dda i rai y byddwch yn dod i’w hadnabod. Mi fydd ‘na chwerthin wrth i ni deithio o lannau Afon Clud i frig y siartiau ac ymlaen i Broadway a thu hwnt. Fydd ‘na ddim masg a dim ffugio. Dyma fi, Marti, yn camu o’r cysgodion i siarad wyneb yn wyneb â chi.

Mae’r gwahoddiad yna. Dwi’n gobeithio y dewch chi draw i dreulio ‘chydig o amser efo fi.  Mae ‘na ddigon o fyw wedi’i wneud i stori’r blynyddoedd gael ei dweud.

Marti Pellow