MAMMA MIA!
-

MAMMA MIA!

-
Archebwch nawr

Ymunwch â ni yn MAMMA MIA! a mwynhau’r ffactor teimlo’n dda gorau oll wrth i sioe gerdd brafiaf a mwyaf siriol y byd ddod i Landudno am wythnos yn unig!

Wedi’i lleoli ar baradwys o ynys Roegaidd, mae stori o gariad, cyfeillgarwch a hunaniaeth yn cael ei hadrodd yn glyfar trwy ganeuon diamser ABBA. Mae cais Sophie i ganfod y tad nad yw eioed wedi’i adnabod yn dod â’i mam wyneb yn wyneb gyda thri dyn o’i gorffennol rhamantus pell ar noswyl priodas na fyddant fyth yn ei hanghofio.

Mae’r sioe ddoniol hon wedi bod yn swyno cynulleidfaoedd o amgylch y byd, ac ni fu erioed well amser i weld y sioe gerdd fythgofiadwy hon yn Llandudno. Beth bynnag yw eich oed, rydych yn sicr o fwynhau yn MAMMA MIA!