The Makropulos Affair (Autumn)

The Makropulos Affair (Autumn)

Archebwch nawr

Beth pe baech yn gallu byw am byth?

Mae'r difa enigmatig Emilia Marty yn edrych yn dda o ystyried ei hoedran. A chyfrinach ei hieuenctid yw elicsir hudolus o fywyd a gymerodd ganrifoedd yn ôl. Ers dros 300 o flynyddoedd, mae wedi byw sawl bywyd - gan symud ar draws Ewrop, newid ei henw a thorri calonnau ar hyd y daith - wrth iddi ddilyn awydd i fod y gantores orau erioed. Ond wrth i'r elicsir ddechrau pylu, a fydd hi ar dân i ddod o hyd i’r ateb am ieuenctid di-ben-draw?

Byddwch yn barod i gael eich meddiannu gan un o storiâu dirgelwch mwyaf cyffrous opera, The Makropulos Affair, sy'n ein harwain ar daith i ddatgelu hunaniaeth go iawn y ferch gyfareddol hon. Dan arweiniad Cyfarwyddwr Cerddoriaeth WNO, Tomáš Hanus, mae sgôr hynod ddramatig Janáček yn ychwanegu at y dirgelwch, gan eich gadael i bendroni, tybed a all anfarwoldeb ddod â hapusrwydd go iawn, neu ai melltith ydyw?

#WNOmakropulos