Luke Evans

Luke Evans

At last! The live Tour

Archebwch nawr

Bydd Luke Evans, seren fyd-enwog y llwyfan a’r sgrin, yn mentro ar ei daith gyntaf erioed o amgylch y DU i hyrwyddo ei albwm gyntaf ‘At Last’. Mae At Last’ yn dod â chasgliad eclectig o ganeuon modern a chlasurol ynghyd, wedi’u casglu gan Luke Evans ei hun i amlygu ac i gyd-fynd â’i arddull a’i lais cwbl unigryw.

Mae Luke Evans i’w weld ar hyn o bryd ar amryw o raglenni teledu ym Mhrydain ac Ewrop yn perfformio caneuon oddi ar yr albwm, ac yn derbyn cryn ganmoliaeth. Mae pob un o’i berfformiadau teledu byw yn arddangos ystod, cyrhaeddiad, brwdfrydedd a dawn sylweddol Evans, a gall dilynwyr llais tenor garw Luke glywed yr egni hwnnw’n fyw ym mis Ionawr 2021.

‘Fel y bydd rhai ohonoch chi’n gwybod, mae wedi bod yn freuddwyd oes gen i gael recordio a rhyddhau albwm. Gan fod yr ymateb i fy albwm cyntaf ‘At Last’ wedi bod mor wych, rydw i’n cael cyfle o’r diwedd i wireddu breuddwyd arall...cael mynd ar daith i berfformio’r caneuon hyn i fy nilynwyr.  Rydw i’n addo perfformio sioe fydd yn diddanu pawb, gydag ambell i elfen annisgwyl,’ meddai Luke am fynd ar daith am y tro cyntaf.

Yn cefnogi - Jazz Morley