Lord Of The Dance: 25 Years of Standing Ovations
-

Lord Of The Dance: 25 Years of Standing Ovations

-
Archebwch nawr

Ers y perfformiad cyntaf 25 mlynedd yn ôl, mae Lord of the Dance Michael Flatley wedi dod yn un o’r perfformiadau teithiol mwyaf llwyddiannus yn hanes adloniant.  Wedi ymweld â dros 1,000 o leoliadau ledled y byd ac wedi’i wylio gan dros 60 miliwn o bobl mewn 60 o wahanol wledydd ac ar bob cyfandir, dyma un o'r cynyrchiadau dawns mwyaf poblogaidd yn y byd.

Mae’n syfrdanu cynulleidfaoedd ledled y byd gyda’i gyfuniad unigryw o ddawnsio Gwyddelig llawn egni, cerddoriaeth wreiddiol, chwedleua a chwant. Mae’r sioe ddawns Wyddelig a gerir gan bawb yn ymgodi uwchlaw diwylliant ac iaith, gan esgyn i’r enaid gyda symudiadau anhygoel yn yr awyr, dawnsio manwl heb ei ail a’r effeithiau theatraidd diweddaraf.

Cyfrinach ei lwyddiant aruthrol yw ei fod yn siarad â phawb, yn croesi ffiniau oedran, rhywedd ac amrywiaeth diwylliannol. Mae ei apêl gyffredinol dragwyddol wedi sicrhau bod Lord of the Dance yn un o ryfeddodau cyfoes y byd, yn rhan o chwedloniaeth byw.

Bydd y sioe yn cyrraedd y lefel nesaf yn 2022 ar gyfer ei thaith i ddathlu 25 mlynedd. Gall edmygwyr ddisgwyl gweld llwyfannau, gwisgoedd a choreograffi newydd, yn ogystal â thechnoleg gyfoes, effeithiau arbennig a goleuo go ryfeddol.  Bydd y sioe ysblennydd yn cynnwys 40 o berfformwyr ifanc mwyaf rhagorol y byd dan gyfarwyddyd Michael Flatley, gyda cherddoriaeth newydd gan y cyfansoddwr Gerard Fahy. Mae’r fersiwn ddiweddaraf hon i ddathlu 25 mlynedd yn cyfuno’r gorau o’r traddodiad gyda holl gyffro cerddoriaeth a dawnsio newydd.