La Bohème (Autumn)
-

La Bohème (Autumn)

-
Archebwch nawr

Gwell bod wedi caru a cholli nag erioed wedi caru o gwbl

Un noswyl Nadolig oer, mae bywyd pedwar artist heb ddimai goch - paentiwr, cerddor, bardd ac athronydd - yn cael eu newid am byth pan gânt ymweliad gan eu cymydog Mimi, sy’n chwilio am oleuni cannwyll. Mae Rodolfo yn agor y drws i gael ei daro gan gariad ar yr olwg gyntaf sy’n llosgi’n fwy llachar na fflam.

Fisoedd yn ddiweddarach, caiff eu hangerdd ieuenctid ei herio gan wirioneddau caledion bywyd pan ddaw Mimi yn ddifrifol wael. Mae Rodolfo a’i ffrindiau yn gwneud eu gorau i ofalu amdani ond a all ei gariad atal trasiedi?

Mae La bohème yn stori o gariad, colled, gwrthryfel a rhyddid ac yn un o hoff storiâu opera. Mae cynhyrchiad bythol WNO yn tynnu llun byw o fywyd Bohemaidd ym Mharis ar droad y 19eg ganrif, wedi’i gyfoethogi gan dafliadau atmosfferig a cherddoriaeth fendigedig o ramantaidd Puccini. Mae’n sicr o gyffwrdd eich calon a gwneud i chi syrthio mewn cariad â Rodolfo, Mimi a’u ffrindiau dro ar ôl tro. 

#WNOboheme