Jimmy Carr Terribly Funny

Chambers Touring Ltd yn cyflwyno

Jimmy Carr Terribly Funny

Archebwch nawr

Mae sioe newydd sbon Jimmy yn cynnwys jôcs am bob math o bethau ofnadwy.

Pethau ofnadwy a allai fod wedi effeithio arnoch chi neu bobl rydych yn eu hadnabod a'u caru. Ond dim ond jôcs ydynt – nid y pethau ofnadwy. Mae bod â chywirdeb gwleidyddol mewn sioe gomedi fel bod ag iechyd a diogelwch mewn rodeo. Rydych wedi’ch rhybuddio, nawr prynwch docyn.

jimmycarr.com | @jimmycarr | IG: jimmycarr