Jasper Carrott - Stand Up and Rock

Jasper Carrott - Stand Up and Rock

Book now

Mae’n bryd i’r digrifwr o fri Jasper Carrott fynd yn ôl i le mae o fod - yng nghanol y llwyfan gyda'r theatr dan ei sang. Y tro hwn mae Jasper yn cael cwmni ei gyfaill, y seren roc Bev Bevan (un o sylfaenwyr yr Electric Light Orchestra a The Move) a’i fand anhygoel.

Dewch i fwynhau noson o gomedi gwych a cherddoriaeth gwerth chweil i godi’r galon ac i’n hatgoffa ni o'r pethau da mewn bywyd.

“Truly a night to remember…an absolute blast of a night out…”

Yorkshire Evening Post