Jack Dee: Off The Telly

Jack Dee: Off The Telly

Archebwch Nawr

Ymunwch â Jack Dee am noson o adloniant (nid yw’n cynnwys bwyd a diod) ar ei daith ‘stand-yp’ newydd.

“Yn yr amseroedd anodd ac ansicr hyn, mae pobl angen gobaith – llygedyn o olau i oleuo’u diwrnod. A dyna lle ’dw i’n dod iddi”, meddai Jack.

Yn seren y comedïau sefyllfa Bad MoveLead Balloon a Josh ar y teledu, mae Jack hefyd yn cyflwyno’r sioe boblogaidd I’m Sorry I Haven’t A Clue ar Radio 4. Yn ogystal â’r rhain, mae’n cyflwyno Jack Dee’s Helpdesk ar BBC 2, The Jack Dee Show ar Sianel 4, Jack Dee’s Saturday Night ar ITV, Jack Dee’s Happy HourJack Dee Live at the Apollo ar y BBC. “Mewn gwirionedd,” eglura Jack, “’dw i fwy na thebyg wedi ymddangos ar bob rhaglen deledu sydd â f’enw yn y teitl”.

Bydd hefyd yn rhoi Sgyrsiau Ysgogol – disgrifia Jack y rhain fel “Gwastraff amser llwyr yn y bôn, siarad efo collwyr, ond mae’r pres yn dda”, gan ychwanegu “Peidiwch â phrintio hynna”. Mae mor anodd gwybod pryd mae o ddifri.

Fel cydnabyddiaeth o’i waith elusennol, ni chafodd Jack OBE yn 2015.