I'm Sorry I Haven't a Clue

I'm Sorry I Haven't a Clue

Book now

Mae gwrthwenwyn i gemau panel arobryn Radio’r BBC yn dychwelyd i’r llwyfan yn 2024 gyda’i sioe deithiol wedi gwerthu pob tocyn. Ymunwch â Jack Dee a llu o ddigrifwyr o’r radd flaenaf am noson na ellir ei cholli o nonsens ysbrydoledig. Gyda chyfeiliant cerddorol gan Colin Sell.

Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event