The Illegal Eagles

The Illegal Eagles

Archebwch nawr

Mae band teyrnged yr Eagles sy’n Swyddogol yn Rhif 1 y byd yn dychwelyd yn 2021 am sioe ryfeddol arall ac mae’n argoeli y bydd yn dangos rhagor o’u medrusrwydd, sylw i fanylion, a gallu anhygoel i ddiddanu.

Mae’r grŵp anhygoel hwn o gerddorion wedi bod yn teithio ers dros ddau ddegawd ac yn parhau i fod yn gefnogwyr brwd i’r Eagles. Nid oes amheuaeth fod hirhoedledd a'r clod rhyngwladol parhaus yn dod i raddau helaeth yn eu sgil meistrolaeth anhygoel o sain unigryw’r Eagles.

Yn cynnwys y goreuon o ganeuon yr Eagles, gan gynnwys Hotel California, Take it to the Limit, Life in the Fast Lane, Take It Easy, Lyin’ Eyes, Desperado a llawer mwy!

‘Amazing musicianship and vocals’

NME