The Hollies

The Hollies

The Road is Long UK Tour

Archebwch nawr

Mae eiconau o fyd Roc Prydain, The Hollies, yn mynd ar daith o amgylch y DU yn 2021, yn cynnwys dyddiad arbennig yn Venue Cymru.

Yn enwog am eu melodïau ac alawon nodweddiadol, a chaneuon crefftus, bydd y band yn perfformio rhai o’u caneuon enwocaf yn ‘The Road Is Long: An Evening With The Hollies’, yn cynnwys ‘He Ain’t Heavy, He’s My Brother’, ‘The Air That I Breathe’, ‘Long Cool Woman (In A Black Dress)’, ‘Bus Stop’, ‘Carrie-Anne’ a ‘Sorry Suzanne’.

Mae’r band yn cynnwys drymiwr Bobby Elliott, a’r canwr, cyfansoddwr a gitarydd arweiniol Tony Hicks. Mae’r ddau ohonynt yn aelodau gwreiddiol o’r band. Yn ymuno â nhw mae’r prif leisydd Peter Howarth, yn ogystal â chwaraewr y gitâr fas Ray Stiles, Ian Parker ar yr allweddellau a Steve Lauri ar y gitâr rhythm. 

Yn cael eu hystyried yn un o fandiau mwyaf dylanwadol o’r bandiau Prydeinig o’r 1960au ochr yn ochr â’r Beatles a’r Rolling Stones, mae The Hollies wedi cyhoeddi dros 20 o ganeuon llwyddiannus ar draws y byd, yn cynnwys senglau aeth i rif un yn y DU a’r Unol Daleithiau. Maent wedi treulio 263 wythnos yn siart senglau 40 uchaf y DU, ac maent wedi bod yn perfformio’n barhaus ers iddynt gael eu ffurfio yn 1962.

Mae eu dawn gerddorol, ynghyd â chatalog cefn helaeth o ganeuon roc a rôl cofiadwy wedi sicrhau oes hir i un o’r grwpiau gorau i ymddangos o Chwyldro Roc Prydain yn y 1960au. 

Yn 1995 cyflwynwyd Gwobr Ivor Novello iddynt am Gyfraniad Rhagorol i Gerddoriaeth Prydain, ac yn 2010 cawsant eu cyflwyno i ‘Hall of Fame’ Roc a Rôl America am eu ‘heffaith ar esblygiad, datblygiad a pharhad Roc a Rôl’.