Hedfan i Oedolion
-

Dawns Fertigol

Hedfan i Oedolion

-
Archebwch nawr

Mae Dawns Fertigol yn defnyddio’r offer y byddwch yn eu defnyddio i ddringo a gweithio mewn mannau uchel (rhaffau, harneisiau a dyfeisiau abseilio) ar gyfer dawnsio yn yr awyr ac ar waliau. Mae’n ffordd wych o gadw’n heini, dysgu sgiliau newydd, bod yn greadigol ac, wrth gwrs, HEDFAN!

Nid oes raid bod gennych brofiad blaenorol er mwyn dod i’r dosbarthiadau hyn - byddwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio’r offer yn ddiogel, ac yn rhoi cyflwyniad i chi ar dechnegau dawns fertigol. Bydd yna gyfle hefyd i chi gael chwarae’n greadigol yn yr awyr.

Oedolion: 14.30 - 16.00

  • Dydd Sadwrn 14 Mai 2022
  • Dydd Sadwrn 18 Mehefin 2022
  • Dydd Sadwrn 2 Gorffennaf 2022
  • Dydd Sadwrn 17 Medi 2022
  • Dydd Sadwrn 29 Hydref 2022
  • Dydd Sadwrn 19 Tachwedd 2022
  • Dydd Sadwrn 10 Rhagfyr 2022
  • Dydd Sadwrn 7 Ionawr 2023