Gŵyl Storïwyr Ifanc Cymru 2021

Gŵyl Storïwyr Ifanc Cymru 2021

Rhaglen Fyw

Cymryd rhan mewn / Bwcio gweithdy

Mae’r her i ddod o hyd i Storïwr Ifanc Cymru 2021-2022 yn ôl! I ddathlu’r grefft o adrodd straeon ar draws Cymru rydym bellach yn edrych ymlaen at eich gwahodd yn ôl i Venue Cymru i gymryd rhan, i roi cynnig arni, neu i ‘Adrodd am y Teitl’. 

Stori! Gad iddo lifo!

  • 13:00 – 13:30

Ymunwch â’r storïwr, Gillian Brownson a fydd yn eich croesawu gyda stori am y môr a chodi’r awydd arnom am ragor o straeon cyn i ni gynnig y llwyfan i’n storiwyr ifanc!

Bydd Gillian yn adrodd y stori yn Saesneg gyda deialog a chân yn y Gymraeg.

Straeon Agored

  • 13:30 -14:30

Dyma eich cyfle ‘i roi cynnig arni’ i ddechrau ac i stopio, i roi cynnig ar wahanol leisiau ac arddulliau, i ddweud mymryn o stori neu’r holl hanes. Gall eich stori fod am unrhyw beth, gallwch ei wneud i fyny yn y fan a’r lle, neu ailadrodd stori rydych wedi’i ddarllen neu ei glywed miloedd o weithiau, beth bynnag y byddwch yn dewis ei wneud, rydym yn glustiau i gyd!

Cewch adrodd eich stori yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog.

Adrodd am y Teitl: Storïwr Ifanc Cymru 2021

  • 15:00-16:30

Gallwch berfformio yn fyw ar Zoom neu mewn person yn yr ŵyl. Cadwch eich stori yn 6 munud neu lai.

Cewch adrodd eich stori yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog.

Bydd gwobr i bawb sy’n cymryd rhan, a gwobr arbennig i bob enillydd categori.

Os ydach chi wrth eich bodd gyda stori, dyma’r digwyddiad ar eich cyfer chi!

Categorïau:

  • Storïwr Ifanc Cymru 7-11 oed
  • Storïwr Ifanc Cymru 12-15 oed
  • Storïwr Ifanc Cymru 16-25 oed

Gwobrwyo a Chyhoeddi

  • 17:00 – 17:30

Ymunwch â thîm Cylch Stori Venue Cymru wrth i ni ddathlu pob cystadleuydd ac enillwyr y categorïau.

Bydd sefydlydd yr ŵyl a’r storïwr enwog, Fiona Collins yn cyhoeddi’r enillydd terfynol (16+ oed) ar gyfer Teitl Storïwr Ifanc Cymru 2021.

Pwy ydan ni’n chwilio amdan ar gyfer ‘Adrodd am y Teitl’?

Yng nghategorïau oedrannau 7-11 a 12-15 rydym yn edrych am storïwyr ifanc brwdfrydig sydd eisiau’r cyfle i ddangos eu talent.

Yn y categori 16-25 oed rydym yn edrych am Storïwr sy’n hapus i gymryd y rôl Storïwr Ifanc Cymru am y flwyddyn. Yn y rôl hon byddech yn helpu storïwyr proffesiynol i ddatblygu’r syniad fod adrodd straeon yn grefft ac yn ysbrydoli pobl ar eich ffordd. Bydd cyfle i gael eich mentora gan storïwr proffesiynol hefyd.

Sut i gymryd rhan!

Os ydach chi’n teimlo mai chi yw Storïwr Ifanc nesaf Cymru yna mae cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn hawdd. Ym mhob un o’r categorïau, gofynnwn eich bod yn byw, neu’n dod o Gymru. Anfonwch baragraff i mewn, neu fideo byr (dim mwy na dau funud) yn dweud wrthym pam eich bod wrth eich bodd yn adrodd straeon. Yna, dewch i’r ŵyl i adrodd eich stori, yn fyw yn y digwyddiad neu o’ch cartref ar Zoom.

Gallwch gyflwyno eich paragraff neu fideo byr at here.

I archebu lle cysylltwch â gillybrownson@sky.com gan nodi pa ddigwyddiadau yr hoffech eu mynychu.

Os ydych chi’n ymgeisio ar gyfer ‘Adrodd am y Teitl’, nodwch pa gategori oedran yr ydych ynddo.

 

Ffrwd Fyw

Bydd y digwyddiad yn cael ei ffrydio’n fyw drwy gydol y dydd. Os hoffech chi ymuno â ni ond nad ydych yn gallu gwneud hynny wyneb yn wyneb, gallwch weld y digwyddiad drwy glicio ar y ddolen hon - https://ysfow.vcevents.live.