Gŵyl Gorau Gogledd Cymru 2024 - Cystadlaethau dydd Sul
-

Gŵyl Gorau Gogledd Cymru 2024 - Cystadlaethau dydd Sul

-
Archebwch Nawr

Bydd Gwŷl Gorau flynyddol Llandudno a gogledd Cymru yn dychwelyd i Venue Cymru ar 2 a 3 Mawrth ar gyfer penwythnos llawn canu, na fydd unrhyw un ohonoch chi sy’n mwynhau canu corawl yn dymuno’i fethu. Bydd y cystadlu’n dechrau ar y dydd Sadwrn am 10am gyda dwy gystadleuaeth; categorïau'r Corau Unllais a’r Lleisiau Ifanc, a chyfrifoldeb ein beirniaid fydd penderfynu pwy sy’n haeddu cipio’r wobr 1af, a’r 2il a’r 3edd wobr.

Cynhelir Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl ar y nos Sadwrn am 8pm, a fydd yn cynnwys amrywiaeth o gorau o bob dosbarth ac ambell i westai arbennig. Bydd y cyngerdd yn ddathliad o’r canu corawl gorau ar draws y DU.

Bydd rhagor o gystadlu brwd ddydd Sul am 10am; y tro hwn corau’r cystadlaethau Agored, Cymysg a’r Corau Sioe fydd yn codi to Venue Cymru.

 

* Competition start times are subject to change. Please check back on Venue Cymru or North Wales Choir Festival website for updated start times prior to travelling.
Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event