Gweithdy i oedolion i greu syniadau/ dyluniadau creadigol i Artistiaid, Awduron, Pobl Greadigol a phawb!

Gweithdy i oedolion i greu syniadau/ dyluniadau creadigol i Artistiaid, Awduron, Pobl Greadigol a phawb!

Academi Frenhinol Gymreig

Gwerthu allan

Ewch trwy amrywiaeth o ymarferion dychmygu gan ddefnyddio geiriau, lliw, siâp a phrofiadau i ganiatáu mynegiant personol a chynhyrchu syniadau. Nid eich gallu yw’r canolbwynt yma, ond chwarae trwy gelf a chreadigrwydd.

Darperir llyfr braslunio tenau i bob cyfranogwr weithio/mynd ag ef adref, a darperir deunyddiau celf i’w defnyddio ar y diwrnod.

* Peidiwch â gwisgo eich dillad gorau a byddwch yn barod i fynegi eich hun *            

  • 10am – 1pm
  • £10
  • Crown Lane, Conwy LL32-8AN