Gweithdy Dylunio Dail
-

Gweithdy Dylunio Dail

Venue Cymru a Canolfan Ddiwylliant Conwy

-
Archebwch nawr

Gan gymryd ysbrydoliaeth o’r Llyfr Dail yng Nghasgliad yr Amgueddfa, byddwn yn creu printiau lliwgar a haenog o dan arweiniad y gwneuthurwr printiau, Ruth Thomas. Gan ddefnyddio gwasg argraffu Ruth, byddwn yn argraffu’n uniongyrchol o ddail wedi eu gwasgu er mwyn creu gweithiau celf hardd inni fynd â nhw adref gyda ni.

Venue Cymru: Dydd Llun 25 Hydref

 • 10am – 12pm
 • 1.30pm – 3.30pm
 • Oedran: 7+
 • Ystafell Ddeganwy
 • Am ddim - Rhaid archebu lle (Rhowch wybod i ni os nad allwch fynychu fel y gallwn roi eich lle i rywun arall) 
 • Nid oes angen i rieni archebu lle ar gyfer eu hunain. Gallwn ond letya 10 o bobl ifanc yn y sesiynau hyn.
 • Mae croeso i rieni aros yn y sesiwn a mwynhau coffi yn y caffi pe dymunent.
 • Byddwch yn defnyddio inc yn y gweithdy hwn, felly gwisgwch hen ddillad.

Canolfan Ddiwylliant Conwy: Dydd Iau 28 Hydref

 • 10am – 12pm
 •  1.30pm – 3.30pm
 • Age: 7+
 • Canolfan Ddiwylliant Conwy, Town Ditch Road, Conwy, LL32 8NU
 • Am ddim - Rhaid archebu lle (Rhowch wybod i ni os nad allwch fynychu fel y gallwn roi eich lle i rywun arall) 
 • Nid oes angen i rieni archebu lle ar gyfer eu hunain. Gallwn ond letya 9 o bobl ifanc yn y sesiynau hyn.
 • Gallwch adael eich plant yn y sesiwn. Gall rieni fwynhau coffi yng nghaffi Cantin wrth aros.
 • Byddwch yn defnyddio inc yn y gweithdy hwn, felly gwisgwch hen ddillad.