Gweithdai Cyfansoddi
-

Gweithdai Cyfansoddi

gyda Jon Guy o NEW Sinfonia

-
Archebwch nawr

Dewch i ymuno â’r cerddor a’r chyfansoddwr Jon Guy o NEW Sinfonia wrth iddo arwain grŵp o Gyfansoddwyr Ifanc yn Venue Cymru ym mis Hydref.

Yn y gweithdai hyn, byddwch yn dysgu am gyfansoddi, perfformio a recordio’ch cerddoriaeth eich hun.

Efallai nad ydych chi’n cyfrif eich hun yn gyfansoddwr neu’n grëwr cerddoriaeth eto, ond bydd y sesiynau’n eich helpu i ddod o hyd i’ch llais creadigol a’i ddatblygu. 

Byddwch yn datblygu eich darnau eich hun, yn rhannu ac yn perfformio gwaith eich gilydd ac yn gweithio gyda chrewyr cerddoriaeth arbennig eraill a fydd yn dysgu pethau rhyfeddol i chi am greu cerddoriaeth na fyddwch efallai wedi meddwl amdanynt o’r blaen.

Bydd y gyfres o weithdai’n gorffen â pherfformiad i’ch ffrindiau a’ch teulu o’r darnau rydych wedi’u creu.

Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal ar 25, 26 a 27 Hydref o 2pm tan 5pm.

Funded by Arts Council of Wales