Graham Gouldman

Graham Gouldman

Taith 'Heart Full of Songs'

Archebwch Nawr

Yn sicr mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn rhai prysur iawn i Graham Gouldman. Nid yn unig yw 10cc yn mwynau llwyddiant cynyddol o amgylch y byd, ond mae cydnabyddiaeth o’i gyflawniadau unigol wedi cynyddu hefyd.

Pan ffurfiodd Graham yr hyn a ddaeth yn Heart Full of Songs 6 mlynedd yn ôl, roedd yn syml er mwyn mwynhau chwarae ei ganeuon ar eu ffurf symlaf - yn acwstig.

Daeth y fformat mor boblogaidd nes penderfynodd y pedwar acwstig fynd ar daith ym mis Ebrill-Mai 2013. Mae’r band bellach yn teithio ar draws Gwlad Belg, yr Almaen, Yr Iseldiroedd a’r DU ac yn cynnwys Graham, Ciaran Jeremiah, Dave Cobby a naill ai Iain Hornal, Nick Kendal neu Andy Park, yn dibynnu ar eu hymrwymiadau.

I’r rheiny ohonoch chi sydd wrth eich bodd gyda cherddoriaeth grefftus, mae cyngerdd A Heart Full of Songs yn brofiad gwirioneddol ragorol.