Graeme Hall – The Dogfather Live

Graeme Hall – The Dogfather Live

Archebwch Nawr

Mae’r hynod boblogaidd a dawnus Graeme Hall (o’r rhaglen Dogs Behaving (very) Badly ar Channel 5) yn dod â’i ddoethineb, ei ddengarwch a’i fedrusrwydd gyda chŵn bach i Venue Cymru.

Am y tro cyntaf erioed, fe gaiff perchenogion cŵn ar hyd a lled y wlad gyfle i geisio cyngor gan “hyfforddwr cŵn gorau Prydain” (yn ôl y Telegraph) am unrhyw beth sy’n eu poeni am eu cŵn. Mae’r sioe 90 munud hon wedi’i saernïo’n arbennig, ac yn llawn triciau, atgofion, syrpreisys twymgalon a sesiwn Holi ac Ateb unigryw, wedi’i chyflwyno mewn awyrgylch byw clyd a hamddenol.

Mae Graeme Hall yn Feistr Hyfforddwr Cŵn gyda’r Guild of Dog Trainers. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad, rhestr o gwsmeriaid enwog ac ymddangosiadau rheolaidd ar BBC Breakfast a This Morning ar ITV, mae Hall wedi ennill enw da iawn am gynnig atebion cyflym ond hirdymor ar gyfer bron pob problem sy’n ymwneud ag ymddygiad cŵn. Arwyddair Hall yw ‘unrhyw gi, unrhyw oed, unrhyw broblem’, a dyma eich tro chi i gael eich ysbrydoli, elwa ar ei arbenigedd a hyfforddi eich ci unwaith ac am byth.

Mae’r tocynnau ar werth rŵan – archebwch eich seddi heddiw!