Goldie Lookin' Chain

Goldie Lookin' Chain

Archebwch nawr

Y GLC o Gasnewydd yw grŵp rap swyddogol mwya’ Prydain. Yn enwog am glasuron fel “Guns don’t kill people rappers do” a “Your mother’s got a penis” fe ddechreuodd GLC trwy hap a damwain ar ddechrau’r ganrif gyda rap digymell Eggsy am ei dracwisg dros ddarn o gerddoriaeth yr oedd Rhys yn gweithio arno yn y “stiwdio”. Dyma Adam Hussain, Billy Webb, Mystkal, 2hats a Mike Balls yn perswadio Rhys i recordio’r rap. Gyda Lambrini, sigarennau, Chicken Tikka Massala a chanabis yn eu hysbrydoli dyma nhw’n cymryd y meic a recordio albwm cyntaf y GLC, “Don’t Blame the Chain”.

A dyna dechrau’r daith i’r GLC gyrraedd top y siartiau, perfformio o gwmpas y byd ac ymhob gŵyl fawr yn Hemisffer y Gorllewin gan wneud miliynau o bobl i chwerthin ar hyd y ffordd. Rŵan sawl mlynedd ers y rap cyntaf yna am dracwisg Eggsy, mae’r hogiau yn cadw’r cyfan yn fyw yn y gêm rapio ac yn dal i gynnal y teitl ar gyfer grŵp rap mwyaf llwyddiannus y DU ac yn parhau i werthu tocynnau allan ar gyfer lleoliadau ar hyd y DU. Hyd yma mae’r GLC wedi rhyddhau 20 o albymau ... ac yn rhyfeddol does neb wedi marw eto. Fel mae’r GLC yn ei ddweud, “You knows it!”

'Dyma le mae’r GLC wedi bod yn anelu amdano ers 20 mlynedd. Mae Adam Hussain, Eggsy, Rhys from GLC, Mike Balls, Graham the Bear, Billy Webb, DJ Killer Tomato, Leeroy Fashions a chast o aelodau rhan amser yn mynd yn ôl ar daith a’r tro hwn mae’n daith anferthol. Mae’r GLC wedi bod ar daith o’r blaen, un i dalu’r dyn treth, yna taith arall un i dalu Mr Big Casnewydd, ond mae’r GLC wastad wedi breuddwydio am y daith i ddathlu 20 mlynedd ers dod at ei gilydd ac o’r diwedd maen nhw wedi llwyddo! Ni welwch chi So Solid Crew yn gwneud taith i ddathlu 20 mlynedd, a lle mae Lisa Mafia erbyn hyn? Ddim yn gwneud taith i ddathlu 20 mlynedd mae hynny’n bendant! Felly, mae’n amser prynu tracwisg newydd a sgleinio eich cadwyn aur.  Cymrwch ran a chollwch eich pen, yn gyfrifol wrth gwrs achos fydd hi’n hollol, hollol saff. Gyda cholesterol uchel a phroblemau calon mae’r GLC yn fwy na pharod i fynd ar daith.’ Goldie Lookin’ Chain.