Friends - The Musical Parody

Friends - The Musical Parody

Archebwch Nawr

Mae Friends! The Musical Parody yn dathlu ac yn gwneud hwyl am ben hynt a helynt digri’r grŵp o ffrindiau yn eu hugeiniau o’r rhaglen deledu boblogaidd wrth iddyn nhw ymlwybro trwy drafferthion gwaith, bywyd a chariad ym Manhattan yn y 1990au.

Mae Friends! The Musical Parody yn hop, cam a naid llawn hwyl drwy ein hoff rannau o’r sioe deledu boblogaidd mewn cynhyrchiad doniol, bywiog, di-ddal-yn-ôl gyda digon o gerddoriaeth.

Dydi Ross, Chandler, Monica, Phoebe, Joey a Rachel heb fynd i unman ac mae’n nhw’n canu ac yn dawnsio eu ffordd yn ôl i’n calonnau yn Friends! The Musical Parody – y daith gyntaf o amgylch Prydain ac Iwerddon o’r sioe gerdd boblogaidd yn Efrog Newydd a Las Vegas sy’n dychanu’r rhaglen deledu enwog. Bydd chwerthin, crïo ac Unagi!

Mae’n ddiwrnod arferol yn unig siop goffi Efrog Newydd, Central Perk, tan i briodferch annisgwyl ar ffo ddod i’r darlun a chicio’r criw cyfan allan o’r ‘ail gêr!’

Gyda ffrindiau fel y rhain, pwy sydd angen teledu? PIVOT!