Fascinating Aida

Fascinating Aida

Archebwch nawr

O’r diwedd, maen nhw’n ôl!

Mae Dillie Keane, Adèle Anderson a Liza Pulman yn mynd ar daith.

Gyda detholiad o hen ffefrynnau, caneuon nad ydych chi wedi’u clywed o'r blaen a rhai y byddai’n well gennych chi beidio â bod wedi’u clywed yn y lle cyntaf. Mae’r caneuon yn ddoniol ac yn amserol – a does yna ddim diwedd ar y rhialtwch.

Gyda thri enwebiad am Wobr Olivier a dros 25 miliwn o bobl wedi gwylio eu perfformiad o Cheap Flights ar YouTube a Facebook a’u cân Nadoligaidd hynod anweddus, pam yn y byd na fyddech chi’n mynd i’w gweld nhw?

“Cabaret Heaven” ★★★★★ Metro

“Outrageous... seductive” ★★★★ Guardian

“I can’t recommend this show highly enough” ★★★★★ Mail on Sunday