Everybody's Talking About Jamie
-

Everybody's Talking About Jamie

-
Archebwch nawr

ENILLYDD! Y Sioe Gerdd Newydd Orau | Gwobrau Whats On Stage, Llundain

Yn dilyn tair blynedd yn y West End gan dorri recordiau, taith gyda sioeau llawn dop ledled y DU ac Iwerddon a ffilm stiwdio Amazon sydd wedi ennill gwobrau, mae’r sioe gerdd boblogaidd Everybody’s Talking About Jamie yn dod i Llandudno.

Mae Jamie New yn un ar bymtheg oed ac yn byw ar stad gyngor yn Sheffield. Dydi Jamie ddim yn ffitio i mewn. Mae Jamie yn poeni am y dyfodol.  Mae Jamie yn mynd i fod yn anhygoel.  Gyda chefnogaeth ei fam gariadus a gyda'i ffrindiau o'i gwmpas, mae Jamie yn goresgyn rhagfarn, yn trechu’r bwlis ac yn camu allan o’r tywyllwch i fynnu sylw.  Mae’r sioe gerdd ‘ddoniol, anhygoel, teimladwy’ (Daily Telegraph), yn un i’r teulu cyfan ac ni ddylid ei cholli!

Gyda nifer o ganeuon pop bachog a fydd yn ‘chwythu to’r Theatr’ (Mail on Sunday) gan ganwr a chyfansoddwr The Feeling,  Dan Gillespie Sells  a’r awdur Tom MacRae (Dr Who) bydd y ‘sioe gerdd anhygoel am ddod i oed’ (The Times) yn golygu y bydd pawb yn siarad am Jamie am flynyddoedd i ddod. Un ar bymtheg: ar ymyl posibilrwydd. Amser i wireddu’ch breuddwydion.