An Evening with Liverpool Legends

An Evening with Liverpool Legends

Archebwch nawr

Noson gydag arwyr Lerpwl - John Aldridge, Ronnie Whelan a Steve McMahon ar y llwyfan gyda’i gilydd dan arweiniad Jed Stone.  Bydd y noson yn llawn adloniant a chwerthin, felly ymlaciwch a mwynhewch.

Bydd gwestai arbennig, Jamie Webster, yn canu'n fyw ar y llwyfan!