Dreamboys

Dreamboys

Archebwch Nawr

Mae Dreamboys yn barod i roi noson o hwyl, ffantasi a dim-dal-yn-ôl i chi gyda’u taith newydd sbon o amgylch y DU, “No Strings Attached!”

Mae Dreamboys yn dychwelyd i theatrau ac arenâu ar daith gyffrous arall sy’n siŵr ddod â’r to i lawr a chodi curiad eich calon mewn blwyddyn arall ar y ffordd. Gyda setiau llwyfan fel pe baech chi’n gwylio ffilm, dwywaith cymaint o ddawnsio a mwy o groen i’w weld nag erioed, “No Strings Attached” yw’r noson orau erioed o hwyl.

Ymunwch â ni am barti gwych yn llawn o’ch hoff ganeuon, symudiadau dawnsio anhygoel, cyrff cyhyrog i’ch swyno a’ch syfrdanu, a chyfle i’r gynulleidfa gymryd rhan, wrth i’r sioe eithriadol yma roi noson i’w chofio i chi. 

P’un ydych chi’n dod at y Dreamboys am y tro cyntaf, neu’n ‘Dreamer’ ers tro, yn 19 neu’n 90 oed, rhyddid a mwynhau heb euogrwydd fydd y flaenoriaeth.