Diversity

Diversity

Connected 2021

Archebwch nawr

Ar ôl gwerthu allan naw taith o’r DU a dros 600,000 o docynnau, yn ogystal â nifer di-rif o berfformiadau byw ac ar y teledu, mae Diversity wedi cyhoeddi un o’u teithiau mwyaf yn y DU hyd yma yn cynnwys ail ymweld â Venue Cymru yn 2022. 

Llynedd roedd Diversity yn dathlu 10 mlynedd ers i’r genedl wirioni gyda’r grŵp wrth iddyn nhw ennill y drydedd gyfres o Britain’s Got Talent. Dros y 10 mlynedd diwethaf, diolch i gefnogaeth triw eu cefnogwyr a'r cyhoedd ym Mhrydain, maent yn parhau i hudo cynulleidfaoedd o amgylch y byd gyda theithiau a pherfformiadau byw arloesol. Dathlwyd y cyrhaeddiad anhygoel hwn drwy werthu 48 o sioeau fel rhan o’u taith enwog o amgylch y DU, Born Ready.

Mae’r daith ar fin dod yn fwy fyth wrth i Diversity wneud addewid i’w cefnogwyr ar y daith Born Ready y byddan nhw’n parhau gydag etifeddiaeth Diversity trwy byth â gadael i neb ddweud wrthyn nhw na allan nhw gyflawni rhywbeth. I’w harwain nhw i ddegawd newydd o Diversity mae Ashley wedi creu sioe newydd, ‘Connected’, sydd yn canolbwyntio ar fyd cyfryngau cymdeithasol, y rhyngrwyd, a’r oes ddigidol rydym yn byw ynddi rŵan, ond yn bwysicach na hynny sut y mae hyn yn ein cysylltu ni gyd.