Deud'o!
-

Pobl Ifanc Creadigol

Deud'o!

Barddoniaeth, Hyder a gair llafar

-
E-bostiwch ni i archebu

Dewch draw i Deud O gydag Alan Whitfield - grŵp Barddoniaeth Ieuenctid hynaf Conwy

Rydym yn gwybod beth allwch chi ei gyflawni! Nid oes angen profiad, y cwbl fydd ei angen arnoch yw beiro…

P’un a ydych wedi ysgrifennu cerdd yn y gorffennol neu’n caru geiriau // Dewch draw!!

Gallwch ragori mewn ysgrifennu Sonedau // Dewch Draw!

Eisiau magu hyder? // Dewch draw!

Dyddidau (1.30pm - 3.30pm)

  • 23 Ebrill 2022
  • 14 Mai 2022
  • 25 Mehefin 2022
  • 23 Gorffennaf 2022
  • 17 Medi 2022
  • 15 Hydref 2022
  • 26 Tachwedd 2022
  • 10 Rhagfyr 2022
  • 7 Ionawr 2023
  • 11 Chwefror 2023

I gofrestru e-bostiwch alan@alanwhitfield.com

Funders Logos