David Essex

David Essex

Archebwch nawr

Mae’r canwr, cyfansoddwr a’r actor byd-enwog David Essex OBE wedi cyhoeddi ei daith gyntaf o bwys ers dros bedair blynedd. Yn ystod y daith 18 dyddiad o amgylch yn DU ym mis Medi 2021, bydd yn perfformio rhai o’i ffefrynnau o’i repertoire llawn.

Cafodd David lwyddiant gyntaf pan aeth am gyfweliad ar gyfer cynhyrchiad Llundain o'r sioe gerdd Godspell, a chafodd ei ddewis gan gynhyrchwyr brwdfrydig o America ar gyfer rhan Iesu. Cafodd wobrau blaenllaw a rhai adolygiadau canmoliaethus a arweiniodd ato’n arwain cast yn y Roundhouse ac yna yn y West End am ddwy flynedd.

Ers hynny, mae David wedi mwynhau gyrfa hynod sydd wedi cyfuno cyngherddau, recordiau, theatr, cyfansoddi, ffilmiau a theledu gyda llwyddiant ysgubol. Mae wedi ysgrifennu, recordio a chynhyrchu albymau sydd wedi gwerthu miliynau o gopïau ledled y byd. Mae hefyd wedi cael tair ar hugain o senglau yn y 30 Uchaf ym Mhrydain. Mae’r rhain yn cynnwys Rock On a gafodd ei enwebu am Grammy©, a gyrhaeddodd frig y siartiau ym Mhrydain a'r UDA ond a werthodd hefyd dros filiwn o gopïau.  Roedd senglau eraill i ddilyn megis Lamplight, Hold Me Close a Gonna Make You A Star a wnaeth David yn enw adnabyddus ar bob aelwyd.  Bu pandemoniwm llwyr yn y DU, gyda thorfeydd ar gyfer ei gyngherddau ddim yn annhebyg i Beatlemania a thraffig yn cael ei stopio lle bynnag yr oedd yn ymddangos.

Mae David wedi parhau i gynhyrchu ac ysgrifennu albymau hyd heddiw gan gynnwys Reflections yn 2013 ac mae wedi cyfrannu at y llwyfan a’r sgrin gyda thebyg Silver Dream Machine o Silver Dream Racer, yr ymddangosodd ynddi.

David Essex yw’r unig artist yn y byd i fod wedi cyflawni llwyddiant ym mhob maes adloniant ac mae’n parhau i wthio’r ffiniau gyda’i dalent unigryw. Ynghylch y daith, dywedodd Essex:

“I've had so many requests to tour again, so I’ve decided to do one more tour. I'm looking forward to touring the UK again in September 2021, it should be fun”