Daniel O'Donnell

Daniel O'Donnell

Archebwch Nawr

Mae’r seren a’r canwr rhyngwladol hoffus a diymhongar Daniel O’Donnell, un o berfformwyr mwyaf adnabyddus Iwerddon a sy’n adnabyddus o Awstralia i Alaska, wedi parhau i wthio ffiniau ei yrfa ar y llwyfan a’r teledu.

Mae'r tocynnau ar gyfer cyngherddau Daniel o amgylch y byd yn gwerthu i gyd a hynny’n rheolaidd. Wedi dros 30 mlynedd yn serennu fel diddanwr hoffus mae’n parhau i garu perfformio a chynulleidfaoedd ar draws y byd.  

Yn ddiamheuaeth mae Daniel yn bwriadu parhau i deithio o amgylch y byd gyda'i sioeau unigryw o gerddoriaeth, canu a chwerthin sy’n cadarnhau agweddau cadarnhaol bywyd a hynny am gryn amser i ddod.