Cylch Stori
-

Pobl Ifanc Creadigol

Cylch Stori

-
Am ddim

Mae Cylch Stori yn dod â phlant 7 - 11 oed at ei gilydd i gael profiad o adrodd straeon trwy gemau, chwarae rôl - celf a symudiad.

Ym mhob sesiwn, mae cyfle i blant glywed adroddwr stori proffesiynol yn adrodd straeon o Fythau a Chwedlau, ac rydym hefyd yn croesawu aelodau i rannu stori, cân neu joc eu hunain, cyn paratoi rhywbeth newydd i rannu gyda’u rhieni a’u gwarcheidwaid.

“Fy hoff Glwb!” Tilly, 10 oed.

“Adrodd Straeon yw o bosib y rhan pwysicaf o fy mywyd, mae wedi fy helpu i ddatblygu fy nghreadigrwydd a rhoi’r hyder i mi ffynnu yn fy ngroen fy hun.” Ffion Phillips,  Storïwr Ifanc Cymru 21-22

Rydym yn croesawu aelodau i ymuno â ni yn fyw yn Venue Cymru ar gyfer Cylch Stori yn Fyw ac ar gyfer Cylch Stori Arlein.

I gofrestru ebostiwch -  gillybrownson@sky.com

 

Cylch Stori yn Fyw! 1330 - 1600

 • Dydd Sadwrn 30 Ebrill 2022
 • Dydd Sadwrn 14 Mai 2022
 • Dydd Sadwrn 18 Mehefin 2022
 • Dydd Sadwrn 23 Gorffennaf 2022
 • Gwyliau’r haf
 • Dydd Sadwrn 24 Medi 2022
 • Dydd Sadwrn 29 Hydref 2022
 • Dydd Sadwrn 26 Tachwedd 2022
 • Dydd Sadwrn 10 Rhagfyr 2022
 • Dydd Sadwrn 21 Ionawr 2022
 • Dydd Sadwrn 11 Chwefror 2022
 • Dydd Sadwrn 25 Mawrth 2022

Cylch Stori Arlein! 1130 – 1230

 • Dydd Sadwrn 23 Ebrill 2022
 • Dydd Sadwrn 14 Mai 2022
 • Dydd Sadwrn 11 Mehefin 2022
 • Dydd Sadwrn 16 Gorffennaf 2022
 • Gwyliau’r haf
 • Dydd Sadwrn 17 Medi 2022
 • Dydd Sadwrn 15 Hydref 2022
 • Dydd Sadwrn 19 Tachwedd 2022
 • Dydd Sadwrn 17 Rhagfyr 2022
 • Dydd Sadwrn 14 Ionawr 2023
 • Dydd Sadwrn 18 Chwefror 2023
 • Dydd Sadwrn 18 Mawrth 2023

Artwork created by the group