Coronavirus

COVID 19 - Our Statement 

16 Mawrth

Mewn ymateb i ddatganiad y Prif Weinidog, yn cynghori cyhoedd y DU i osgoi unrhyw gyswllt cymdeithasol diangen, mae’n ddrwg gennym roi gwybod i chi na fydd Venue Cymru a Theatr Colwyn yn llwyfannu sioeau nac yn dangos ffilmiau ar hyn o bryd. Byddwn yn parhau i ddilyn canllawiau ynglŷn â phryd y dylai’r rhaglen ailgychwyn. 

Gofynnwn i chi’n garedig i beidio â chysylltu â’r swyddfa docynnau gan y bydd ein timau yn cysylltu â chi’n fuan gyda rhagor o fanylion ynglŷn â’r digwyddiadau sydd wedi’u canslo neu eu gohirio.

Rydym yn deall y bydd y penderfyniad yma’n siom ac yn achosi anghyfleustra, ond yn y pendraw, yr un peth y mae pawb ohonom ei eisiau: iechyd a diogelwch ein cymunedau, ac rydym o’r farn mai dyma’r penderfyniad cywir.

Diolch i chi am eich amynedd, eich dealltwriaeth a’ch cydweithrediad. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at eich croesawu nôl i Venue Cymru a Theatr Colwyn yn fuan iawn.