Collabro

Collabro

Taith Love Like This

Archebwch nawr

COLLABRO - Michael Auger, Jamie Lambert, Matthew Pagan a Thomas J Redgave – grŵp theatr gerdd mwyaf llwyddiannus y byd.

Ar ôl cyfarfod ar gyfer eu hymarfer cyntaf mewn tafarn yn London Bridge yn 2014, cawsant glyweliad ar gyfer Britain's Got Talent fis yn ddiweddarach gyda'r gynulleidfa a'r beirniaid ar eu traed ar ôl eu perfformiad.   Aethant ymlaen i ennill y gystadleuaeth gydag un o'r pleidleisiau uchaf erioed, ac aeth eu halbwm gyntaf 'Stars' i frig siartiau albwm y DU ar unwaith, gan dderbyn y statws aur, a'r albwm a werthodd gyflymaf yn 2014.

Wedi pedair taith boblogaidd o amgylch y DU, dwy daith o amgylch yr UDA, perfformiadau ym Mhaladiwm Llundain, Stadiwm Wembley, y Royal Albert Hall, Arena 02 a sioe ar gyfer y Frenhines, mae COLLABRO wedi cyhoeddi eu bod yn rhyddhau pumed albwm 'Love Like This' ar 15 Tachwedd 2019, drwy BMG.  Byddant yn cyflwyno'r albwm newydd gyda thaith ledled y DU yn ystod mis Hydref 2020.

Gyda detholiad penodol o’u hoff ganeuon cyfoes, mae Love Like This yn cynnwys Fix You gan Coldplay ("Rydym yn gwybod bod pawb yn meddwl am rywbeth gwahanol wrth wrando ar y gân hon ac rydym wedi defnyddio ein lleisiau fel mwyafrif yr offerynnau er mwyn ei gwneud yn fersiwn unigryw i ni”), Somewhere Only We Know gan Keane (“Fe wnaethom ganu hon ar yr ail daith o amgylch y DU ond nid yw wedi bod ar albwm ac rydym wrth ein boddau â’r gân o hyd”), Love Me Like You Do- Ellie Goulding (“Ar gyfer pawb sydd wedi gofyn am gân briodas!")  a Someone You Loved gan Lewis Capaldi ("Pan glywsom Lewis yn canu hon am y tro cyntaf roeddem i gyd gyda'n gilydd.  Edrychom ar ein gilydd ac roeddem yn gwybod bod rhaid i ni ei chanu.  Mae’r alaw yn hyfryd a gall pawb uniaethu â’r geiriau”).