Clwb Graffiti
-

Pobl Ifanc Greadigol

Clwb Graffiti

-
Archebwch nawr

*** MAE CLWB GRAFF YN EI ÔL! *** 

Dysgwch y sgiliau yr ydych eu hangen i ddylunio a chreu eich gwaith graffiti eich hun gydag Andy ‘Dime One’ mewn sesiynau a gynhelir drwy gydol 2020/2021.

Ar gyfer plant a phobl ifanc 8 i 14 oed.

Mae llefydd yn brin ar gyfer y rhaglen Pobl Ifanc Creadigol boblogaidd hon, felly argymhellir i chi archebu lle yn gynnar.

 • Dydd Sadwrn 7 Mawrth 2020
 • Dydd Sadwrn 18 Ebrill 2020
 • Dydd Sadwrn 16 Mai 2020 
 • Dydd Sadwrn 20 Mehefin 2020
 • Dydd Sadwrn 25 Gorffenaff 2020
 • Dydd Sadwrn 5 Medi 2020
 • Dydd Sadwrn 3 Hydref 2020
 • Dydd Sadwrn 14 Tachwedd 2020
 • Dydd Sadwrn 5 Rhagfyr 2020
 • Dydd Sadwrn 23 Ionawr 2021
 • Dydd Sadwrn 13 Chwefror 2021
 • Dydd Sadwrn 27 Mawrth 2021