Clwb Graff
-

Clwb Graff

-
Archebwch Nawr

Mae CLWB GRAFF YN ÔL! I blant a phobl ifanc 8 i 14 oed.  Dysgwch y sgiliau rydych eu hangen i ddylunio a chreu eich gwaith graffiti eich hun gydag Andy ‘Dime One’.

Mae sesiynau yn cael eu cynnal o 1.30pm tan 4.30pm.

Mae argaeledd y rhaglen ‘Pobl Ifanc Creadigol’ hon yn gyfyngedig felly awgrymir eich bod yn archebu’n fuan.

Dyddiadau

  • Dydd Sadwrn 14 Mai 2022
  • Dydd Sadwrn 18 Mehefin 2022
  • Dydd Sadwrn 23 Gorffennaf 2022
  • Dydd Sadwrn 20 Awst 2022
  • Dydd Sadwrn 17 Hydref 2022
  • Dydd Sadwrn 19 Tachwedd 2022
  • Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr 2022
  • Dydd Sadwrn 21 Ionawr 2023
  • Dydd Sadwrn 11 Chwefror 2023
  • Dydd Sadwrn 25 Mawrth 2023