Celf Amgylcheddol
-

Celf Amgylcheddol

-
Archebwch Nawr

Ymunwch â’r Artist Tim Pugh a chreu celf amgylcheddol gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a gasglwyd o amgylch y parc.

  • Addas ar gyfer pob oed
  • Rhaid i oedolyn aros gyda phob plentyn o dan 8 oed
  • Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ymhob tywydd felly dewch â chôt law a het ar gyfer y sesiynau yn y parc. Mewn tywydd eithafol byddwn yn canslo’r sesiynau hyn.
 
Mae’r gweithgareddau hyn yn rhan o raglen #HafoHwyl Gwasanaeth Diwylliant Conwy, yn sgil grant gan Lywodraeth Cymru.