Byddin o Blant Rhufeinig
-

Byddin o Blant Rhufeinig

-
Archebwch Nawr

Ymunwch â’r Fyddin Rufeinig a dysgu’r sgiliau sydd eu hangen i ymladd! Sesiwn ddifyr lle bydd plant yn dysgu am offer a threfniant Rhufeinig.

11 Medi, 11am a 2pm - Parc Bodlondeb, y tu ôl i Ganolfan Ddiwylliant Conwy

25 Medi, 11am a 2pm - Gwydyr Park Llanrwst

  • Addas ar gyfer plant 6+ oed
  • Ni chaniateir i blant dan 6 oed gymryd rhan yn y sesiwn
  • Rhaid i oedolyn aros gyda phob plentyn o dan 8 oed
  • Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ymhob tywydd felly dewch â chôt law a het ar gyfer y sesiynau yn y parc. Mewn tywydd eithafol byddwn yn canslo’r sesiynau hyn.
Mae’r gweithgareddau hyn yn rhan o raglen #HafoHwyl Gwasanaeth Diwylliant Conwy, yn sgil grant gan Lywodraeth Cymru.