Bwydlen Pantomeim Nadolig

Ar gael o ddydd Gwener 9 Rhagfyr

I Ddechrau

 • Cawl Clasurol y dydd gyda bara crwn tomato wedi’i grasu yn yr hawl (ll) (heb glwten)
 • Conffit coes hwyaden gyda phate iau cyw iâr, crwtons ciabatta a siytni nionyn coch
 • Cywasgiad o eog mwg wedi’i rostio ar goed derw gyda crème fraiche lemwn a chennin syfi (dim glwten)
 • Caws gafr a Rhosmari wedi’i lapio mewn cennin gyda sglodion bara soda wedi'i sychu yn yr aer  

Prif gyrsiau

 • Coron twrci rhost gyda stwffin cnau castan a llugaeron, selsig wedi’i lapio mewn bacwn gyda thatws rhost a grefi o’r badell rostio
 • Rhost cnau castan, saets a sialóts wedi eu coginio’n araf gyda saws tomato eirin ac arlliw o dryffl (ll) (heb glwten)
 • Ffiled eog wedi’i bobi gyda thatws saffrwm hufennog a saws gyda pherarogl suran (heb glwten)
 • Syrlwyn cig eidion rhost gyda phwdin Swydd Efrog, nionod gwyn wedi stiwio a grefi cyrens cochion

Daw pob prif gwrs gyda thatws newydd crestog, moron bychan ac ysgewyll mewn menyn

Pwdinau

 • Detholiad o gawsiau Cymreig, seleri, siytni eirin ac afal gyda bisgedi heb glwten
 • Pwdin eirin a hufen iâ'r Nadolig gyda saws brandi
 • Tarten fafon a fanila gyda hufen iâ meringue wedi’i falu
 • Ffondant siocled cynnes gyda hufen iâ siocled gwyn  

2 gwrs £17.95

3 chwrs £20.95

* Gellir addasu prydau i’ch diet os ydych yn archebu ymlaen llaw