Blaze of Glory! (Spring)

Blaze of Glory! (Spring)

Archebwch nawr

Cymru, cloddio glo a chanu corawl

Wedi'i osod yng Nghymoedd De Cymru yn y 1950au, mae Blaze of Glory! yn dilyn hynt a helynt grŵp bach o lowyr sy'n mynd ar antur gerddorol drwy ffurfio Côr Meibion er mwyn codi calonnau wedi trychineb gloddio. Dan arweiniad eu Meistr Corws arwrol a chefnogaeth y merched cryf sy'n sefyll ochr yn ochr â nhw, mae'r dynion yn mynd ar gyfres o anturiaethau: yn herwgipio iodlwr, yn cymryd rhan mewn trafodaethau hanesyddol ar draws yr Iwerydd gyda Paul Robeson ac yn arwain y ffordd i’r Eisteddfodau a thu hwnt.

Mae Blaze of Glory! yn ddathliad o Wlad y Gân ac yn cydnabod y gall ysbryd cymunedol oresgyn adfyd. Cewch glywed alawon traddodiadol o Gymru ynghyd â synau a cappella o'r 1950au, opereta, gospel a band mawr, wrth i'n band gwrol o gerddorion lindi hopian eu ffordd at ogoniant. Ymunwch â'n dynion mewn blasers, am berfformiad i godi calon ac i godi gwên.

#WNOblaze