Ben Fogle

Ben Fogle

Tales from the Wilderness

Archebwch nawr

Hanesion gwefreiddiol gan un o fforwyr yr oes sydd ohoni. O groesi Antartica i goncro Everest, bydd Ben yn tywys y gynulleidfa ar antur ysbrydoledig.

Ymunwch â Ben yn y sioe gyffrous a dyrchafol hon, bydd yn rhannu ei straeon am fywyd gwyllt. Mae Ben wedi dringo Everest, mae wedi nofio â chrocodeiliaid, achub eliffantod, osgoi môr ladron, mae wedi cael ei adael am flwyddyn ar ynys heb neb yn byw arni, cerdded i Begwn y De, croesi’r Chwarter Gwag gyda chamelod, rhwyfo dros Fôr yr Iwerydd, dilyn Ymfudiad y Wilderbeest, nofio o Alcatraz, dioddef clefyd bwyta cnawd a chwarae o gwmpas gyda ffuredau!

Bydd yr anturiwr Teledu poblogaidd yn adrodd, gyda brwdfrydedd a gonestrwydd, ei straeon cyffrous. Os ydych chi’n mwynhau sioeau teledu Ben, byddwch wrth eich bodd â’r noson bersonol ac agos-atoch llawn straeon o bedwar ban y byd. y sioe yn cynnwys amlgyfryngau.

Mae Noddwr Diffeithwch y Cenhedloedd Unedig, Ben Fogle, wedi teithio’r byd, wedi cyhoeddi 10 o lyfrau hynod lwyddiannus ac mae ei sioeau teledu poblogaidd yn cael eu gwylio gan filiynau ledled y byd.

'Adventurer in a class of his own'

BBC

'Funny, entertaining and really rather inspiring too'

Daily Mail