Beirniaid Ifanc

Mae ein rhaglen Beirniaid Ifanc yn awr yn recriwtio aelodau newydd rhwng 18 a 25 oed.

Os ydych eisiau dysgu sgiliau beirniadu'r theatr dewch i ymuno â ni yn Venue Cymru / Theatr Colwyn, ble y cewch wylio amrywiaeth o berfformiadau, gyda mentor yn eich arwain gyda'ch gwaith a chewch elwa o weithdai gyda'r awduron.

Mae adolygiadau Beirniaid Ifanc yn cael eu cyhoeddi ar ein safle blog ar y we ac ar gyfryngau cymdeithasol. Y cynllun hwn, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, yw'r cyntaf o'i fath yng Ngogledd Cymru.

Bydd cyfloedd i ymweld â pherfformiadau mewn lleoliadau eraill ac i fynchu gweithdai ysgrifennu yng Nghanolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru, Tŷ Newydd.

I gael gwybod mwy am sut i wneud cais i fod yn Feirniad Ifanc cysylltwch â youngcreatives@venuecymru.co.uk