Beirniaid Ifanc

Mae ein rhaglen Beirniaid Ifanc yn awr yn recriwtio aelodau newydd rhwng 18 a 30 oed.

Wrth eich bodd â theatr byw? Eisiau gwella eich sgiliau ysgrifennu? Yn frwdfrydig am y Celfyddydau?

Mae ein Beirniaid Ifanc yn cael tocynnau am ddim i berfformiadau byw yn Venue Cymru yn Llandudno a Theatr Colwyn ym Mae Colwyn.

Maent yn cael adborth am eu hadolygiadau gan ein mentoriaid proffesiynol, a datblygu sgiliau mewn ysgrifennu beirniadol.

Yn ogystal bydd llefydd gwag ar weithdai/ dosbarthiadau meistr gyda beirniaid blaenllaw Celfyddydau’r DU.

Diddordeb mewn dod yn Feirniad Ifanc? Anfonwch e-bost at: youngcreatives@venuecymru.co.uk i                gael mwy o wybodaeth.