The Australian Pink Floyd

The Australian Pink Floyd

Taith All That You Feel 2021

Archebwch nawr

Mae The Australian Pink Floyd Show wedi cyhoeddi taith newydd sbon ar gyfer 2021 a fydd yn cynnwys caneuon o rai o albymau gorau Pink Floyd.

Maent bellach wedi gwerthu 5 miliwn o docynnau ledled y byd a chawsant eu disgrifio gan The Times fel “The Gold Standard” a gan The Daily Mirror fel “The Kings of the Genre". Perfformiodd y band eu cyngerdd cyntaf yn Adelaide, Awstralia ym 1988, ac ers hynny maent wedi perfformio mewn dros 35 o wledydd ledled y byd; wedi chwarae yn nathliad pen-blwydd David Gilmour yn 50 oed, gyda Rick Wright yn ymuno â nhw ar y llwyfan. TAPFS yw’r sioe amlycaf a mwyaf o’i fath yn y byd.

Mae’r sioe deyrnged uchel ei chlod hon, sy’n perfformio cerddoriaeth Pink Floyd gyda phob nodyn yn ei le, wedi bod yn syfrdanu cynulleidfaoedd ledled y byd. Wrth ymdrechu i ailgynhyrchu profiad Pink Floyd a chyflwyno'r gerddoriaeth i gynulleidfaoedd newydd, mae'r sioe’n parhau i gynnwys sioe oleuadau a laserau syfrdanol, animeiddiadau fideo, y dechnoleg sgrin LED manylder uwch ddiweddaraf ac effeithiau arbennig eraill. I gyd fynd â’r effeithiau gweledol hyn mae sawl tegan chwyth mawr gan gynnwys mochyn enfawr a’u Cangarŵ Pinc unigryw eu hunain.

Gyda 30 mlynedd o hanes, mae'r sioe deyrnged Pink Floyd fwyaf a gorau yn y byd yn parhau i swyno ei ddilynwyr ym mhob cwr o'r byd.