Aladdin
-

Aladdin

-
Archebwch nawr

Mae’r Genie allan o gwarantin o’r diwedd!

Mae pantomeim Venue Cymru yn ei ôl ac yn fwy nag erioed. Rydym ni wrth ein boddau i fod yn gweithio gyda thîm newydd sbon ar gyfer 2021, sef Imagine Theatre Ltd, sy’n addo pantomeim tu hwnt o ddigrif i’r teulu cyfan er mwyn gwireddu dymuniadau pawb dros yr ŵyl eleni.

Mae Aladdin druan mewn cariad gyda Thywysoges, ond gan mai helpu ei fam, Widow Twankey, yn anfoddog i olchi dillad yw ei waith, does ganddo fawr o obaith o ennill ei chalon...hynny yw nes bod dewin dirgel yn cyrraedd ac yn addo cyfoeth iddo sydd y tu hwnt i’w holl freuddwydion!

Fydd Aladdin yn llwyddo i rwystro’r cythraul Abanazar ac ennill calon y dywysoges? Dewch draw i Venue Cymru i gael gweld! Gyda thomen o hwyl slapstic traddodiadol y pantomeim a chaneuon penigamp y byddwch chi’n eu canu am ddyddiau wedyn, rydym yn addo sioe llawn sbort sy’n addas i bawb o 3 i 103 oed!

Gyda'r actor hynod ddoniol John Evans yn dychwelyd i Landudno fel yr anffodus Wishee Washee, fe fyddai’n syniad i chi archebu eich tocynnau i’r sioe anhygoel hon rŵan, cyn iddyn nhw hedfan allan drwy’r drws!